Naša misija

Stručnost, pouzdanost i praćenje najnovijih tehnologija i dostignuća na područiju stomatologije, naši su principi rada i razvoja.

Zadovoljstvo pacijenata nam je važno, a pravila struke osnova. Primjenjujući novosti u stomatologiji, proširujemo paletu naših usuga i svoju delatnost sve više usmeravamo ka estetskoj stomatologiji.

Prijateljski, opušten odnos s pacijentima, te visoka stručnost našeg stomatološkog tima dve su karakteristike koje vladaju našom ordinaciom. Verujemo da ćete ih i vi osetiti u ordinaciji “STEFADENT”, jer samo najbolje je i dovoljno dobro za vas!

Ordinacija

Stomatološka Ordinacija “STEFADENT”, pruža svim pacijentima široki izbor dentalnih usluga i prati svetske trendove u primeni inovativnih tretmana u svim područijima stomatologije, u estetskoj, restaurativnoj, te dečijoj stomatologiji, endodonciji, parodontologiji, oralnoj hirurgiji, dentalnoj implantologiji, fiksnoj i mobilnoj protetici, kao i ortodonciji.

Tehnologija

Raspolažemo najsavremenijim digitalnim aparatom za snimanje vilica, sinusa, TM zglobova, kao i aparatom za pojedinačno snimanje zuba. Tako da je zračenje umanjeno za 50% u odnosu na standardne aparate.

Najnoviji aparati i softweri omogućavaju nam laku i efikasnu obradu svih snimaka, i kao krajnji rezultat dobijamo savršene digitalne snimke visoke rezolucije.