Cenovnik stomatoloških usluga

Prvi pregled sa otvaranjem kartona i evidentiranjem stanja usta i zuba 4 €
Specijalisticki pregled 10 – 20 €
Kontrolni pregled (periodični) 4 €
Uklanjanje kamenca i mekih naslaga, i poliranje sa instrukcijama o oralnoj higijeni (po vilici) 12 – 20 €
Kiretaža parodontalnih džepova (po zubu) 5 €
Zalivanje fisura stalnih zuba zalivacem sa fluorom 10 €
Retroalveolarni RTG snimak:
– Klasični RA 2.5 €
– Digitalni PANORAMA 8 €
Ukazivanje prve pomoći 12 €
Lokalna anestezija 4 €
Vađenje mlečnog zuba 8 €
Vađenje stalnog zuba 20 €
Komplikovano vađenje zuba 30 €
Hirurško vađenje zuba 50 €
Vađenje poluimpaktiranog ili impaktiranog zuba 80 – 100 €
Incizija apscesa intraoralno (drenaža) 10 – 15€
Lečenje alveolita 10 €
Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe Ca(OH)2 10 €
Amalgamske plombe:
– Jednopovršinska 12 €
– Dvopovršinska 14 €
– Tropovršinska 16 €
Kompozitne plombe:
– Jednopovršinska 15 €
– Dvopovršinska 20 €
– Tropovršinska 25 €
Retencija bezmetalnim kočićem FRC sa kompozitnim cementom 20 – 50 €
In-lej bezmetalni 140 €
Vitalna ili mortalna amputacija pulpe 10 €
Lečenje pulpita jednokorenog i dvokorenog zuba 12 €
Lečenje pulpita trokorenog zuba 25 €
Totalna akrilatna proteza 200 – 250€
Parcijalna akrilna proteza 190 €
Žabica akrilna (1 zub) 80 €
Parcijalna skeletirana proteza 300 €
Ugradnja dolder prečki (par) 100 €
Ugradnja dodatka CEKA (par) 100 €
Direktno podlaganje proteze 30 €
Indirektno podlaganje proteze sa zamenom baze proteze 100 €
Indirektno podlaganje proteze 40 €
Prelom proteze 20 €
Privremena krunica ili most (po članu) 10 – 15 €
Skidanje krunice (po krunici) 10 €
Livena nadogradnja 40 €
Metalkeramička krunica na leguri od čelika 80 €
Metalkeramička krunica na implantatu 120 €
Bezmetalna keramička krunica (pres keramika) 200 €
Bezmetalna keramička krunica na implantatu 230 €
Porcelanska faseta (pres keramika) 220 €
Izbeljivanje mrtvog zuba 25 €
Izbjeljivanje zuba (po vilici), u i van ordinacije 60 – 80 €
Preoblikovanje zuba brušenjem (po zubu) 5 €
Fiksni ortodontski aparat sa 6 kontrola (po vilici ):
– Metalne bravice 600 €
Folija za bruksizam 50 – 100 €
Apikotomija ili cistektomija 100 – 120 €
Frenektomija 50 €
Veštačka kost (bio-oss 0.25-0.5g) 50 – 100 €
Implantati:
– Bredent 500 €
– Straumann 650 €
Sinus lift(jedan) 500 – 800 €
Režanj operacija (po zubu) 50 €